Bơm chìm giếng

 

Máy bơm chìm giếng SPERONI Italy

Máy bơm chìm giếng Speroni còn được gọi là bơm hỏa tiển, được dùng cho các ứng dụng bơm nước ngầm giếng khoang hoặc bơm tăng áp. Bơm chìm giếng Speroni có kích cỡ đa dạng từ 4 inch đến 8 inch. Có 2 chọn lựa chất liệu bằng gang hoặc bằng thép không rĩ.

Máy bơm chìm giếng SPERONI model SP 4


Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 4”, có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.
• Qmax: 12 m3/h; Hmax: 150 m
• Nhiệt độ chất lỏng từ 0°C đến 35°C.
• Độ thả sâu tối đa 150 m
• Tỉ lệ cát lẫn trong nước tối đa 50g/m3
• Motor 2 cực (2850 rpm), class F và IP68.
Máy bơm chìm giếng SPERONI model SP 4 [download]

Máy bơm chìm giếng SPERONI model SXT


Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 6”, có cấu tạo bằng thép không rĩ
• Qmax: 78 m3/h; Hmax: 120 m
• Nhiệt độ chất lỏng 35°C.
• Độ thả sâu tối đa 350 m
• Tỉ lệ cát lẫn trong nước tối đa 50g/m3
• Motor 2 cực (2900 rpm), class F và IP68.
Máy bơm chìm giếng SPERONI model SXT [download]

Liên hệ