Bơm nước thải

Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI Italy

Máy bơm thả chìm nước thải Speroni dùng cho các ứng dụng bơm nước thoát như: bơm thoát nước cho khu dân cư, tòa cao tầng, trạm xử lý nước thải. Ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng và công nghiệp. Có 2 chọn lựa bơm bằng gang hoặc bằng thép không rĩ.

Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model SQ

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng gang.
• Qmax: 300 m3/h; Hmax: 30 m
• Nhiệt độ chất lỏng từ 0°C đến 35°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Độ thả sâu tối đa 20 m
• Motor 2 cực (2900 rpm) và 4 cực (1450 rpm) cho công suất bơm từ 11kW trở lên, class F và IP68.
Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model SQ [download]

 

Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model SXS-DA SXS-VA

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ
• Qmax: 48 m3/h; Hmax: 20 m
• Đường kính tạp chất tối đa 50 mm
• Nhiệt độ chất lỏng 35°C.
• Độ thả sâu tối đa 5 m
• Motor 2 cực (2900 rpm), class F và IP68.
Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model SXS [download]

 

Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model TS


Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.
• Qmax: 14 m3/h; Hmax: 11 m
• Đường kính tạp chất Ø 10 mm
• Nhiệt độ chất lỏng 35°C.
• Độ thả sâu tối đa 5 m
• Motor 2 cực (2900 rpm), class F và IP 68.
Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model TS [download]

 

Máy bơm thả chìm nước thải cánh cắt SPERONI model CUTTY

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng gang, bộ phận cắt bằng thép không rĩ.
• Qmax: 24 m3/h; Hmax: 26 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 50°C.
• Độ thả sâu tối đa 20m
• Motor 2 cực (2900 rpm), class F và IP68.
Máy bơm thả chìm nước thải SPERONI model CUTTY [download]

Liên hệ