Bơm trục ngang

Máy bơm trục ngang SPERONI Italy

Máy bơm trục ngang Speroni dùng cho nước sạch và các chất lỏng không có tính cơ học. Được ứng dụng trong các công trình dân dụng, nông nghiệp và công nghiệp.

Máy bơm trục ngang SPERONI model CS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm đơn tầng cánh có cấu tạo bằng gang.
• Qmax: 240 m3/h; Hmax: 90 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 90°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Motor 2 cực (2850rpm), class F và IP 55.
Máy bơm trục ngang SPERONI model CS [download]

Máy bơm trục ngang SPERONI model CM


Ứng dụng: là máy bơm ly tâm đơn tầng cánh có cấu tạo bằng gang, cánh bơm bằng đồng.
• Qmax: 21 m3/h; Hmax: 55 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 90°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Motor 2 cực (2850rpm), class F và IP 55.
Máy bơm trục ngang SPERONI model CM [download]

Máy bơm trục ngang SPERONI model CXM


Ứng dụng: là máy bơm ly tâm đơn tầng cánh có cấu tạo bằng thép không rĩ 304.
• Qmax: 33 m3/h; Hmax: 30 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 90°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Motor 2 cực (2850rpm), class F và IP 55.
Máy bơm trục ngang SPERONI model CXM [download]

Máy bơm trục ngang SPERONI model RXM


Ứng dụng: là máy bơm ly tâm đa tầng cánh có cấu tạo bằng thép không rĩ 304.
• Qmax: 16 m3/h; Hmax: 65 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 35°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Motor 2 cực (2850rpm), class F và IP 55.
Máy bơm trục ngang SPERONI model RXM [download]

Máy bơm trục ngang SPERONI model CNX


Ứng dụng: là máy bơm ly tâm đơn tầng cánh có cấu tạo bằng thép không rĩ 304.
• Qmax: 200 m3/h; Hmax: 70 m
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa 90°C, nhiệt độ môi trường 40°C.
• Motor 2 cực (2850rpm), class F và IP 55.
Máy bơm trục ngang SPERONI model CNX [download]

 

 

Liên hệ